Ako efektívne postaviť murovaný dom?

Výstavba domu je náročný proces po všetkých stránkach. Od plánovania, cez čas, až po finančné prostriedky. Pokiaľ ste vo fáze rozhodovania, kto váš novo odsúhlasený projekt zrealizuje, skúste si zvážiť nasledovné varianty.

Aké možnosti výstavby domu vlastne máme k dispozícii a aké sú pre a proti jednotlivých z nich?

Stavba domu svojpomocne

Pomocou vlastných zdrojov od personálu, cez zháňanie materiálu až po samotnú realizáciu výstavby, postaviť dom čisto vo vlastnej réžii je dosť frekventovaný spôsob výstavby nabádajúci k značným úsporám. Hoci časovo náročný variant často neušetrí toľko ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať, no pokiaľ máte znalosti a dostatok času, a navyše vám vlastnoručne postavený dom spraví radosť, vyskúšajte to. Za skúsenosť to stojí. Ak však nedisponujete hlavne časovým fondom, sťahovanie do nového extra skoro neočakávajte.

Výstavba domu pomocou viacerých firiem a živnostníkov

Vyskladať si stavebný tím z jednotlivcov je časovo náročné a pokiaľ nemáte fundovaný stavebný dozor dohliadajúci na ich koordináciu, aj dosť riskantné. Neskoršie hľadanie vinníka havárie býva ako hľadanie ihly v kope sena. Aj napriek tomu je tento spôsob výstavby dosť využívaný, hoci po skúsenostiach aj dosť zavrhovaný. Pri dobrých odporúčaniach z overených zdrojov, prípadne po predchádzajúcich osobných skúsenostiach môže fungovať aj tento variant, opäť si to však vyžiada celého človeka.

Stavba domu na kľúč prostredníctvom jednej firmy

Tento spôsob je označovaný za finančne najnáročnejší, hoci pri porovnaní kladov a záporov to vôbec nemusí byť tak. To, čo získate v skúsenostiach odborníkov a usporenom čase, môže byť často viac ako prostriedky investované do domu na kľúč. Pokiaľ teda preferujete rýchle bývanie, odborné poradenstvo a zaručenú kvalitu spolu s následnými zárukami za prevedené dielo, murovaný dom na kľúč je optimálnym variantom ako sa dopracovať k novému bývaniu čo najbezbolestnejšie.